Дорогунцов Сергій Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дорогунцов Сергій Іванович

ДОРОГУНЦО́В Сергій Іванович (22. 09. 1929, с. Доманівка, нині смт Микол. обл.) – економіст, політик. Д-р екон. н. (1988), проф. (1989), чл.-кор. НАНУ (1992). Нар. депутат України (1990–94, 1998–2002, 2002–06). Держ. премія України у галузі н. і т. (2003). Премія ім. М. Туган-Барановського НАНУ (1998). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1997). Закін. Київ. ун-т (1953), Академію сусп. наук при ЦК КПРС у Москві (1965). Працював у Терноп. обл. парт. школі (1954–57); Терноп. мед. ін-ті (1957–59); кер. лектор. групи Терноп. обкому КПУ (1959–62); від 1965 – в апараті ЦК КПУ: 1969–74 – зав. сектору відділу науки і навч. закладів; 1974–84 – пом. Голови РМ УРСР; 1984–2005 – голова Ради із вивчення продуктив. сил України НАНУ (Київ). Досліджує проблеми економіки нар. госп-ва та його макрогалузей; економіки паливно-енергет. комплексу; розміщення продуктив. сил і регіон. економіки; прогнозування наук.-тех., екон. й соц. розвитку України та її регіонів; економіки природ. ресурсів і охорони довкілля. Президент Укр. екол. АН (від 1992). У ВР України – чл. фракції комуністів (від 1990), голова Постій. комісії з питань екології та рац. природокористування (1993–94), заст. голови Ком-ту з питань науки й освіти (1998–2006). Голова Постій. комісії з питань науки й освіти Міжпарламент. асамблеї держав-учасниць СНД (1999–2006).

Пр.: Прогноз социально-экономического и научно-технического развития Украинской ССР. Москва, 1988 (співавт.); Структурная перестройка экономики Украины. К., 1991; Естественно-экономические основы оптимизации экосред: В 3 кн. К., 1994 (співавт.); Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України. К., 2002 (співавт.); Політична економія: Наук. курс. К., 2004 (співавт.); Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підруч. К., 2005 (співавт.); Хозяйствование – синергетический инвариант. К., 2006 (співавт.); Советский социализм: Становление, кризис и реформирование. К., 2006 (співавт.).

Літ.: Видатний вчений-економіст // ЕУ. 1999. № 10.

В. О. Коржов

Статтю оновлено: 2008