Кропивко Михайло Федорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кропивко Михайло Федорович

КРОПИ́ВКО Михайло Федорович (25. 10. 1942, с. Скалівські Хутори Ново­архангел. р-ну Кіровогр. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1997), проф. (2001), акад. НААНУ (2007). Засл. діяч н. і т. України (2015). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1968), де й працював до 1976. Відтоді – в Укр. філії ВНДПІ статист. інформ. систем Держкомстату СРСР: 1976–77 – зав. сек­тору впровадження механізов. обліку на с.-г. підпр-вах, 1980–87 – заст. дир. з с. госп-ва, 1987–91 – зав. відділу № 15; у 1992–2000 та від 2003 – зав. відділу проблем галуз. і територ. упр. Ін-ту аграр. економіки НААНУ; 2000–01 – проректор з питань комп’ютер. технологій та інформ.-консультац. забезпечення АПК, 2001–03 – зав. каф. аграр. консалтингу Нац. аграр. ун-ту (усі – Київ). Наук. дослідж.: теор. і методол. основи реформування інформ. системи АПК при пере­ході до ринк. відносин, зокрема створення систем моніторингу продовол. ринку, надання наук.-консультац. та інформ. послуг с.-г. товаровиробникам і насел., автоматизація бухгалтер. обліку, роз­виток дорадництва, удосконалення соц.-екон. моніторингу розвитку с. госп-ва країни і регіонів, реформування системи упр. й орг-ції агропром. вироб-ва.

Пр.: Система обработки учетной ин­формации на ЭВМ в сельском хозяйстве. К., 1983 (спів­авт.); Інформація в уп­равлінні агропромисловим виробниц­твом. К., 1997; Основи аграрного консалтингу: Підруч. К., 2006 (спів­авт.); Кла­стерний підхід до управління сільським розвитком // Економіка АПК. 2008. № 5; Розвиток самоврядування в агропродовольчій сфері (проблемне питання). К., 2009 (співавт.); Кластеризація як ме­ханізм підвищення конкурентоспро­можності та соціальної спрямованості аграрної економіки // Економіка АПК. 2010. № 1 (спів­авт.).

Літ.: Дерлеменко В. В. Кропивко Ми­хайло Федорович // Вчені економісти-аграрники. Кн. 5, ч. 1. К., 2001.

Статтю оновлено: 2016