Дотація - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дотація

ДОТА́ЦІЯ (лат. dotatio – дар, пожертвування) – грошова допомога з державного бюджету підприємствам, організаціям, місцевим органам влади, а також окремим особам для покриття збитків, компенсації втрат, збалансування бюджетів та інших цілей. Виділення Д. не передбачає повернення одержувачем і не має строго обумовленого призначення. Дотують, як правило, низькорентабельні та збиткові підпр-ва, важливі для нац. економіки у цілому, і с.-г. вироб-во. Систему Д. використовують для фінансування соц.-культур. установ, житлово-комунал. підпр-в і орг-цій, що обслуговують насел. і не покривають свої затрати через занижені ціни на товари й тарифи на послуги. Д. виділяють у випадку, коли видатки перевищують доходи, для їх остаточ. збалансованості. В умовах перебудови бюджет. відносин систему Д. витісняє субвенц. форма бюджет. фінансування. Експортні Д. спрямовують на різні податк. пільги експортерам товарів і послуг (зниження податк. ставок; повернення експортерам внутр. податків на продукцію, що експортується; надання можливості придбати без сплати податків на внутр. і зовн. ринках товарів, які використовують для вироб-ва експорт. продукції; звільнення від податків транспортування і складування експорт. товарів тощо); виплату експорт. премій; субсидування пільгових відсотк. ставок по експорт. комерц. і банків. кредитах; виплату різниці у вартості послуг із транспортування вантажів нац. й іноз. перевізників; поповнення грош. ресурсів спеціалізов. кредит. і страхових установ та ін. Надання Д. експортерам є одним із заходів нетариф. протекціонізму.

З переходом до ринк. умов господарювання в Україні практично скасовані Д. збитк. підпр-вам, але збереглися Д. місц. органам влади для збалансування місц. бюджетів. Їх розмір значно залежить від податків, наданих у розпорядження місц. бюджетів; нормативів відрахувань у місц. бюджети від заг.-держ. податків; податк. пільг і рівня збору податків у різних регіонах. Регіони, що мають низький рівень збору податків у розрахунках на одиницю виробленої валової доданої вартості, отримують найбільші Д. (Вінн., Волин., Терноп. обл.). Відповідно до Закону «Про державний бюджет України на 2007 р.» Д. місц. бюджетам передбачені у сумі 18 581,5 млн грн, що становить 3,2 % ВВП (1996 цей показник становив 1,5 % ВВП).

Літ.: Луніна І. О. Державні фінанси України в перехідний період. К., 2000.

Л. М. Шаблиста

Стаття оновлена: 2008