Дошкільна освіта - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дошкільна освіта

ДОШКІ́ЛЬНА ОСВІ́ТА – процес, спрямований на забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку. Д. о. є обов’язковою первин. складовою системи безперерв. освіти в Україні. Систему Д. о. складають: дошкільні навчальні заклади; наук. та метод. установи, органи упр. освітою; освіта і виховання у сім’ї (див. Домашня освіта). Принципи Д. о.: доступність, рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобіч. розвитку; єдність розвитку, виховання, навч. та оздоровлення; єдність вихов. впливів сім’ї та дошкіл. навч. закладу; наступність і перспективність між дошкіл. і початк. заг. освітою; світський характер Д. о.; особистісно орієнтов. підхід до розвитку дитини; демократизм і гуманізм пед. процесу, відповідність змісту, рівня й обсягу Д. о. особливостям розвитку та стану здоров’я дитини. Завдання Д. о. в Україні: збереження і зміцнення фіз., псих. та духов. здоров’я дитини; виховання любові до батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до нар. традицій і звичаїв, держ. та рідної мов, нац. цінностей укр. народу, а також цінностей ін. націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення й довкілля; формування особистості дитини, розвиток її твор. здібностей, набуття нею соц. досвіду; виконання осн. вимог Д. о., забезпечення соц. адаптації та готовності продовжувати освіту; здійснення соц.-пед. патронату сім’ї. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 визначає такі права дитини у сфері Д. о.: безоплатна Д. о. у держ. і комунал. дошкіл. навч. закладах; безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання й навч.; захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди здоров’ю, морал. і духов. розвитку; безоплатне мед. обслуговування у держ. і комунал. дошкіл. навч. закладах; захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фіз. і псих. насильства, приниження її гідності; здоровий спосіб життя. 1998 прийнято Базовий компонент Д. о., у межах якого Д. о. здійснюють за Програмою розвитку дитини, темат. та ін. варіатив. програмами, затвердж. спеціально уповноваж. центр. органами виконав. влади у галузі освіти і науки. Д. о. дітей, які потребують корекції фіз. чи розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, провадять за окремими програмами й методиками, розробленими на основі Базового компонента та Програми розвитку дитини. Дошкіл. навч. заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності повинні забезпечити виконання вимог Базового компонента. Відповідальність за здобуття дітьми Д. о. покладено на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьків. піклування, – на осіб, які їх замінюють, та на навч. заклади, де вони утримуються.

Літ.: Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. К., 1999; Освіта України: Нормат.-правові док. К., 2001; Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. О., 2004.

А. М. Богуш

Стаття оновлена: 2008