Драґан - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Драґан

ДРАҐА́Н (справж. – Романчук Ярослав; 1861, Станіславщина – 1937, м. Варна, Болгарія) – журналіст, історик, літературний критик. 1885 закін. Львів. ун-т і переїхав до Болгарії, де спочатку жив у Софії, від 1891 – у Варні. Багато подорожував країною, добре вивчив історію, сусп.-політ., екон. і культурне життя Болгарії, яке висвітлював на сторінках болгар. й укр. преси. В Україні більшість кореспонденцій опубл. у львів. г. «Діло» під заголовком «Письма з Болгарії». Окремими статтями вийшли матеріали «Рух науковий в Болгарії», «Русини і болгари», «О давніших і новіших російсько-болгарських відносинах», «Українські колонії в Болгарії», «Про болгарську періодичну пресу». Виступав в укр. пресі також як критик і популяризатор болгар. літ-ри, зокрема творчості Л. Каравелова, який зазнав впливу Т. Шевченка, Марка Вовчка, М. Гоголя; вперше ознайомив укр. громадськість з творчістю Х. Ботєва. Натомість у болгар. період. вид. з’являлись матеріали Д. про поширення укр. літ-ри в Болгарії, освітню діяльність галичан наприкінці 19 ст. У 1910–28 на посаді дир. міської б-ки Варни сприяв розвитку бібліотеч. і культ.-осв. справи у Болгарії, поглибленню укр.-болгар. культур. зв’язків.

Літ.: Дмитрук В. Сторінки вікової дружби: З історії укр.-болгар. зв’язків ХІХ – поч. ХХ ст. Л., 1958; Атанасов П. Украинци в България: Ярослав Романчук // Славяни. 1959. № 1; Сохань П. С. Очерки истории украинско-болгарских связей. К., 1976; Григораш Н. Драган // Укр. журналістика в іменах. Л., 1996. Вип. 3.

ДА: Окръжен държавен архив в гр. Варна. Ф. 78, оп. 1, од. зб. 10, арк. 1; од. зб. 65, арк. 179 зв.

Д. С. Григораш

Стаття оновлена: 2008