Дев’ятка Дмитро Григорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дев’ятка Дмитро Григорович


Дев’ятка Дмитро Григорович

ДЕВ’Я́ТКА Дмитро Григорович (25. 10. 1919, с. Зубівка, нині Миргород. р-ну Полтав. обл. – 09. 06. 2005, Вінниця) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1968), проф. (1969). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. Закін. Львів. мед. ін-т (1951), де відтоді працював: 1959–61 – доц.; 1961–91 – зав., 1991–96 – проф. каф. заг. гігієни Вінн. мед. ун-ту. Наук. дослідження: ультрафіолет. клімат у Львові та Вінниці, його гігієн. значення; умови праці та їхній вплив на здоров’я працівників пром. підпр-в (зокрема в цехах без природ. освітлення і з відкритим спалюванням природ. газу), вплив умов навчання на здоров’я учнів заг.-осв. шкіл та студентів мед. ін-тів (зокрема проблема адаптації іноз. студентів); токсичність деяких хім. речовин та обґрунтування гранично допустимих концентрацій їх у водоймищах сан.-побут. водокористування.

Пр.: Влияние малых количеств окиси углерода на некоторые функции человеческого организма в условиях хронического отравления // ВД. 1955. № 4; К гигиенической оценке газовых водонагревателей // ГиС. 1956. № 11; Маршрутный метод изучения потерь естественного ультрафиолетового излучения и величина этих потерь во Львове // Там само. 1961. № 4; Методические рекомендации по проверке качества подготовки специалистов в институте. В., 1978 (співавт.); Гигиеническая характеристика содержания нитратов в растительных пищевых продуктах, выращенных в Винницкой области // Рац. питание: Респ. межвед. сб. К., 1992. Вып. 27 (співавт.).

Статтю оновлено: 2007