Дев’яткін Володимир Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дев’яткін Володимир  Миколайович

ДЕВ’Я́ТКІН Володимир Миколайович (14. 09. 1935, Ташкент – 11. 10. 2002, Запоріжжя) – матеріалознавець. Д-р тех. н. (1991), проф. (1992). Держ. премія СРСР (1977). Закін. Ленінгр. політех. ін-т (1953, нині С.-Петербург), де 1956–58 був секр. бюро ВЛКСМ металург. ф-ту. 1959–74 – у Березників. філії ВНДПІ титану (РФ), від 1974 – у НДІ титану (Запоріжжя): 1974–2001 – зав. відділу металургії магнію, від 2001 – зав. лаб. електрохім. вироб-в. 1994–97 як гол. технолог брав участь у проектуванні та буд-ві магнієвого з-ду в Ізраїлі. Осн. наук. дослідж. пов’язані з розробленням і впровадженням нової апаратури та технології вироб-ва магнію, зокрема високоефектив. бездіафрагм. магнієвих електролізерів.

Пр.: Влияние структуры и химического состава стали катода на выход магния по току // Цвет. металлургия. 1974. № 2 (співавт.); Анализ работы поточной линии в интенсифицированном и герметичном режимах // Науч. тр. Ин-та титана. Москва, 1990 (співавт.); Некоторые особенности электроустановок цехов электролиза цветных металлов // Пром. энергетика. Москва, 1995. № 1 (співавт.); Усовершенствование электролитического производства магния из карналлита // Тр. Междунар. конф. «Металлургия металлов на рубеже веков. Современное состояние и стратегия развития». С.-Петербург, 2001 (співавт.).

Літ.: Ракипов Д. Ф. Академик Девяткин: Сб. мат. Екатеринбург, 2005.

І. М. Чавтур

Стаття оновлена: 2007