Дегода Володимир Якович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дегода Володимир Якович


Дегода Володимир Якович

ДЕГО́ДА Володимир Якович (28. 04. 1953, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2001). Закін. Київ. ун-т (1975), де відтоді й працює (з перервою): від 2001 – пров. н. с. 1991–97 – н. с. Ін-ту хімії поверхні НАНУ (Київ). Здійснює експерим. і теор. дослідж. рентґенолюмінесценції та рентґенопровідності кристалофосфорів.

Пр.: Температурне згасання люмінесценції // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. фіз.-мат. наук. 2000. № 2–4; Фосфоресценція кристалофосфорів при рентґенівському збудженні // УФЖ. 2001. Т. 46, № 1; Kinetic model of crystal luminophors X-ray luminescence // Advanced Functional Materials. 2002. Vol. 9, № 2; Узагальнене кінетичне рівняння рекомбінаційної люмінесценції кристалофосфорів // Наук. зап. Київ. ун-ту. 2004. Т. 11; Просторова генерація електронних збуджень при поглинанні рентґенівського кванта // УФЖ. 2007. Т. 52, № 3 (співавт.).

Статтю оновлено: 2007