Дегтяр Андрій Олегович — Енциклопедія Сучасної України

Дегтяр Андрій Олегович

ДЕГТЯ́Р Андрій Олегович (05. 02. 1957, Москва) – фахівець у галузі державного управління. Канд. екон. н. (1986), д-р н. з держ. упр. (2005), проф. (2006). Засл. діяч н. і т. України (2017). Закін. Пензен. політех. ін-т (РФ, 1979), де відтоді й працював; 1981–88 – у Харків. інж.-екон. ін-ті; 1988–90 – у Харків. обкомі КПУ; 1990–99 – у Харків. політех. ун-ті; від 1999 – у Харків. регіон. ін-ті держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України: від 2004 – зав. каф. екон. теорії та фінансів. Досліджує проблеми держ. регулювання соц.-екон. розвитку регіонів, формування та реалізації держ. політики щодо інновац.-інвестиц. розвитку України.

Пр.: Організаційне забезпечення інформаційно-аналітичного обслуговування органів державної влади в процесі прийняття і реалізації державно-управлінських рішень // Статистика України. 2003. № 2; Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення. Х., 2004; Механізми прийняття управлінських рішень органами державної влади щодо соціально-економічного розвитку регіонів. Х., 2006 (співавт.); Статистичні методи в державному управлінні: Навч. посіб. Х., 2007 (співавт.).

Статтю оновлено: 2017
Цитувати статтю
О. Ю. Амосов . Дегтяр Андрій Олегович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21238 (дата звернення: 09.03.2021).