Дегтяр Рита Григорівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дегтяр Рита Григорівна

ДЕГТЯ́Р Рита Григорівна (10. 12. 1918, Київ – 05. 03. 2001, там само) – біохімік. Д-р біол. н. (1977). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1972). Закін. Об’єдн. укр. ун-т (м. Кзил-Орда, Казахстан, 1943). Від 1945 працювала в Ін-ті біохімії АН УРСР (Київ): 1962–83 – ст. н. с., 1984–88 – ст. н. с.-консультант. Наук. дослідж. з проблем біохімії ферментів і біотехнології, зокрема вивчала молекулярну структуру, властивості та механізми каталітич. дії ферментів; розробляла способи отримання очищених, гомогенних, кристаліч. та іммобілізованих ферментів. Під кер-вом Д. розроблено і впроваджено у вироб-во сучасні пром. біотехнології виготовлення та використання препаратів каталази і глюкозооксидази.

Пр.: Ізолювання в кристалічній формі та вивчення деяких властивостей ферменту аденозинтрифосфат-аргінін-ферази // УБЖ. 1949. Т. 21, № 2 (співавт.); К механизму антимикробного действия микроцида // Антибиотик микроцид. К., 1953; Фермент глюкозооксидаза и его применение. К., 1964 (співавт.); Исследование трубчатых кристаллов глюкозооксидазы Penicillium vitale и ее четвертичная структура // Докл. АН СССР. 1973. Т. 213, № 1 (співавт.); Предварительное кристаллографическое исследование и некоторые свойства каталазы гриба Penicillium vitale // Кристаллография. 1978. Т. 23, вып. 5 (співавт.); Фрагменты полипептидной цепи каталазы Penicillium vitale // БК. 1987. Т. 3, № 6 (співавт.).

Л. В. Гудкова

Статтю оновлено: 2007