Дейген Михайло Федорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дейген Михайло Федорович

ДЕ́ЙГЕН Михайло Федорович (18. 06. 1918, м. Проскурів, нині Хмельницький – 10. 11. 1977, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1960), проф. (1962). Чл.-кор. АН УРСР (1967). Закін. Київ. ун-т (1940). Під час 2-ї світ. війни працював на оборон. підпр-ві. 1947–60 – ст. н. с. Ін-ту фізики АН УРСР (Київ). Один з організаторів Ін-ту напівпровідників АН УРСР (нині Ін-т фізики напівпровідників НАНУ, Київ), де від 1960 очолював відділ радіоспектроскопії. Водночас від 1962 – проф. каф. теор. фізики Київ. ун-ту. Наук. дослідж.: радіоспектроскопія твердого тіла; електронна теорія твердих і рідких діелектриків та напівпровідників. Д. заклав основи теорії локал. електрон. станів у гомеополяр. кристалах. Керував дослідж. неметаліч. кристалів методами електрон. парамагніт. резонансу (ЕПР) та подвій. електронно-ядер. резонансу (ПЕЯР); передбачив подвій. електронно-ядер. акуст. резонанс (згодом виявлений експериментально). Запропонував метод визначення структури енергет. зон за допомогою ПЕЯР. Започаткував новий фундам. напрям у фізиці твердого тіла – вивчення локал. властивостей кристалів поблизу дефектів методами радіоспектроскопії за допомогою електрич. поля, тиску, т-ри. Створив київ. школу радіоспектроскопії; побудував теорію спектрів ПЕЯР.

Пр.: Поглощение света поляронами и F-центрами. К., 1947; Теория магнитных свойств металл-аммиачных растворов // ЖЭТФ. 1954. Т. 26; Квантовая механика и причинность. Москва, 1955 (співавт.); Исследование по теории локальных состояний электронов в диэлектриках и полупроводниках. Ленинград, 1959; Theory of local electronic states on the surface of nonmetalic crystals // Surface Science. 1965. Vol. 3 (співавт.); Теория двойного электронно-ядерного резонанса при наличии внешнего электрического поля // ЖЭТФ. 1970. Т. 59 (співавт.); Параэлектрический резонанс нецентральных ионов // УФН. 1974. Т. 114 (співавт.); ДЭЯР примесных центров в кристаллах // Там само. 1978. Т. 125 (співавт.); Электрические эффекты в радиоспектроскопии. Москва, 1981 (співавт.).

Літ.: Глинчук М. Д. Михаил Федорович Дейген // Радиоспектроскопия твердого тела: Сб. науч. тр. К., 1972; Памяти Михаила Федоровича Дейгена // УФН. 1978. Т. 125, вып. 8; Радиоспектроскопия конденсированных сред: Коллектив. монография, посвящен. памяти М. Ф. Дейгена. К., 1998.

М. Д. Глинчук

Статтю оновлено: 2007