Дейна Кароль - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дейна Кароль

ДЕ́ЙНА Кароль (10. 11. 1911, с. Великі Бірки, нині смт Терноп. р-ну Терноп. обл. – 17. 04. 2004, м. Лодзь, Польща) – мовознавець-славіст. Д-р філол. н. (1959), проф. (1954). Акад. Польс. АН (1989). Закін. Львів. ун-т (1935). Від 1945 працював у Лодзин. ун-ті та Лодзин. відділі Польс. АН. Досліджував слов’ян. (укр., польс., чеські) діалекти, висвітлював теор. і практ. питання лінгвіст. географії, діахроніч. інтерпретації лінгвіст. карт та атласів, діалект. лексикографії. Уперше докладно описав фонетику й граматику укр. наддністрян. говірок, на підставі картографування визначив їх внутр. поділ, окреслив набір диференц. рис: «Podolsko-wołyńskie pogranicze językowe» // «Rocznik Podolski» (Т., 1938, t. 1), «Gwary małoruskie na zachód od Zbrucza» // «Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU» (Kraków, 1947, t. 48), «Leksykalne zróżnicowanie gwar w Zaleszczyckiem» // «Rozprawy Komisji Językowej ŁTN» (Łódź, 1957, t. 5), «Gwary ukraińskie Tarnopolszczyzny» (Wrocław, 1957). Брав участь у розробленні наук. засад нового польс. діалектол. атласу та питальника для нього «Atlas gwar polskich. Kwestionariusz-notatnik» (Łódź, 1987), «Atlas gwar polskich» (Warszawa, t. 1–4, 1998–2002). Вивчав укр.-польс. та укр.-білорус. міждіалектні контакти, укр.-білорус. мовну межу, польс. впливи на укр. говірки, фонол. систему укр. мови. Досліджував проблеми польс., чес. діалектології. Голова Комісії діалектології Польс. АН, відділ. Польс. АН у Лодзі.

Пр.: Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski. T. 1–2. Łódź, 1951; 1953; Dialekty polskie. Wrocław, 1973; Słownictwo ludowe z terenu byłych województw Kieleckiego i Łódzkiego. T. 1–12. Łódź, 1974–85; Atlas polskich innowacji dialektalnych. Warszawa; Łódź, 1981; Słownik gwary czeskiej mieszkańców Kucowa. Wrocław, 1990.

Літ.: Гриценко П. Україніка професора Кароля Дейни // Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie. Łódź, 2002; Кароль Дейна. Некролог // Мовознавство. 2004. № 2–3.

Н. В. Хобзей

Стаття оновлена: 2007