Дейнека Галина Кузьмівна — Енциклопедія Сучасної України

Дейнека Галина Кузьмівна

ДЕЙНЕ́КА Галина Кузьмівна (30. 06. 1927, м. Куп’янськ, нині Харків. обл.) – фізіолог. Д-р біол. н. (1974). Закін. Харків. ун-т (1949). Відтоді працювала у Харків. НДІ ендокринології та хімії гормонів (нині Ін-т проблем ендокрин. патології АМНУ): зав. відділу наук. інформації (1981–82); зав. (1982–87), проф. (1987–89) каф. зоології Харків. пед. ін-ту. Обґрунтувала роль інтерорецепторів прищитоподіб. залоз у регуляції вмісту кальцію в крові. Встановила низку нових відмінностей у дії бутаміду та цикламіду на серц.-судинну систему. Описала механізми дії гіпоглікемізуючих препаратів.

Пр.: Об интерорецептивных влияниях околощитовидных желез // Проблемы эндокринологии и гормонотерапии. 1955. Т. 1, № 2 (співавт.); Вплив деяких ділянок кори головного мозку на вміст кальцію в крові // ФЖ. 1958. Т. 4, № 1 (співавт.); Дія глібенкламіду на деякі показники серцево-судинної системи і вуглеводний баланс // ФармЖ. 1976. № 6; Действие глибенкламида на некоторые показатели сердечно-сосудистой системы, печени и углеводного баланса // Фармакология и токсикология: Респ. межвед. сб. К., 1980. Вып. 15; Действие гипогликолизированных препаратов на сердечно-сосудистую систему животных с сочетанной эндокринной патологией // Ленин. чтения по итогам н.-и. работы в 1987. Х., 1988.

Статтю оновлено: 2007
Цитувати статтю
Ю. І. Караченцев . Дейнека Галина Кузьмівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21298 (дата звернення: 02.03.2021).