Дейнеко Микола Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дейнеко Микола Іванович


Дейнеко Микола Іванович

ДЕЙНЕ́КО Микола Іванович (19. 04. 1926, с. Ярошівка Глин., нині Ромен. р-ну Сум. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (1987), проф. (1989). Закін. Київ. ун-т (1950). Працював ст. викл. Мелітопол. пед. ін-ту (Запоріз. обл., 1953–58); доц. Одес. ін-ту інж. мор. флоту (1958–65) та Вищого інж. морського уч-ща (1965–72); від 1972 – в Одес. академії харч. технологій: від 1988 – проф. каф. філософії. Наук. дослідж. стосуються проблем гносеології та логіки; категоріал. апарату теорії відображення; питань теорії і практики формал. та діалектич. логіки.

Пр.: Объективное и субъективное в процессе отображения (Филос. аспект). К.; О., 1978; Основы логики. О., 1995; Логика: Учеб. пособ. для вузов. О., 1997; Средства, основания и критерии определения научности знаний специальных и философских дисциплин. О., 2004; Кредитно-модульная программа по курсу «Религиеведения»: Для студентов тех. вузов. О., 2006; Философские средства анализа сущности и роли теории научных знаний. О., 2006.

Статтю оновлено: 2007