Дейнеко Олексій Сергійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дейнеко Олексій Сергійович


Дейнеко Олексій Сергійович

ДЕЙНЕ́КО Олексій Сергійович (07. 02. 1921, с. Новоолександрівка, нині Сахновщин. р-ну Харків. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1988). Учасник 2-ї світ. війни, бойові нагороди. Закін. Харків. ун-т (1947). Відтоді працював у Харків. фіз.-тех. ін-ті (нині ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т» НАНУ): ст. н. с. (від 1962). Від 1991 – на пенсії. Наук. дослідження: поляризац. явища у ядер. реакціях з поляризов. пучками протонів і дейтронів на легких ядрах за низької енергії.

Пр.: Упругое рассеяние поляризованных протонов на ядрах 7Li и 11В // Изв. АН СССР. 1974. Т. 38, № 8; Изучение механизма образования составного ядра вблизи порога (р, n)-реакции // Там само. Сер. физ. 1978. Т. 42; Упругое рассеяние векторно-поляризованных дейтронов на 9Ве при Еd=2,0–2,8 МэВ // Там само. 1983. Т. 47; Исследование ВАС реакции 9Ве(d,Po) и 9Ве(d,P2) при Еd=2,0–2,8 МэВ // Там само. 1984. Т. 48; К вопросу о проявлении изобараналоговой связи каналов в функции возбуждения реакции 30Si(d,P1)31Si // ЯФ. 1986. Т. 43 (усі – у співавт.).

Статтю оновлено: 2007