Деліктологія | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Деліктологія


Деліктологія

ДЕЛІКТОЛО́ГІЯ (від лат. delictum – провина, проступок і …логія) – наука про правопорушення. Є складовою частиною заг. теорії права. На відміну від цивіл., труд., адм. і кримінал. права, які досліджують відповідно цивіл., дисциплінар., адм. і кримінал. правопорушення, Д. вивчає ці правопорушення загалом, не просто як окремий факт, а як форму масового соц. явища – деліктності. Правопорушення у цьому контексті є не тільки основою відповід. правовідносин, а й формою вияву взаємовідносин сусп-ва та особи. Предмет Д. – дослідж. правопорушення як соц.-правового явища та пов’язаних з ним правовідносин; його складові – питання, що стосуються змісту правопорушення як юрид. факту і суспільно шкідливого явища, суб’єктив. та об’єктив. аспектів правопорушення, сутності й правового регулювання юрид. відповідальності, порядку застосування юрид. санкцій тощо. У рамках Д. досліджують також умови і причини правопорушень та заходи щодо запобігання цим негатив. явищам і ліквідації їх наслідків.

Літ.: Коваль Л. В. Административно-деликтное отношение. К., 1979; Денисов Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности. Ленинград, 1983; Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность. Москва, 1986; Додин Е. В. Административная деликтология. О., 1997.

Статтю оновлено: 2007