Дельта - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дельта

«ДЕ́ЛЬТА» – науково-виробниче підприємство, яке займається дослідженням, розробленням, виробництвом і сервісним обслуговуванням систем та засобів спеціального зв’язку, телекомунікаційних мереж. Підпорядк. упр. радіоелектрон. пром-сті та приладобудування Мін-ва пром. політики України. Розташ. у Києві. Засн. 1990 на базі Галуз. н.-д. лаб. відновлення фонограм НВО «Маяк». У структурі – алгоритмів і програм, програмування, розроблення апарат. засобів відділи, конструктор. сектор. На базі влас. дослід. вироб-ва підпр-во здійснює малосерійний випуск систем реєстрації й документування службової та заг. інформації, що передається в різних цифр. і аналогових, назем. і супутник. телекомунікац. мережах (сигналізація, мова, факсиміле, дані); засобів оброблення телекомунікац. даних, зокрема демодуляції й декодування всього існуючого спектру повідомлень, що передаються в різних телекомунікац. мережах; засобів завадостійкого прийому, демодуляції та декодування сигналів супутник. мереж телекомунікацій; апарат. і програм. засобів очищення мовних сигналів від шумів; програм. та апарат. засобів для низькошвидкіс. кодування мовних сигналів. На поч. 1990-х рр. «Д.» спільно з ТОВ «Омега» брала участь у розробленні унікал. комп’ютер. системи «Графіт», за допомогою якої розпочато комп’ютерне стенографування пленар. засідань ВР України та її ком-тів. Частка продукції у заг.-укр. обсязі – 50 %. Осн. напрями експорту: країни СНД та Зх. Європи. Працівники (заг. кількість – 55 осіб) беруть участь у наук. конференціях в Україні та за кордоном. Їхні розроблення захищені низкою автор. свідоцтв, міжнар. патентами. Серед провід. фахівців – О. Калюжний, О. Богатирьов, О. Ковтонюк, В. Семенов. Перший дир. – О. Богатирьов, від 1998 – О. Ковтонюк.

О. Я. Калюжний

Стаття оновлена: 2007