Демаркаційна лінія між Українською державою та РСФРР 1918 - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Демаркаційна лінія між Українською державою та РСФРР 1918

ДЕМАРКАЦІ́ЙНА ЛІ́НІЯ МІЖ УКРАЇ́НСЬКОЮ ДЕРЖА́ВОЮ ТА РСФРР 1918 Встановлена за угодою між укр. та нім. військами, з одного боку, і військами РСФРР – з іншого, укладеною в травні 1918 за результатами переговорів у м-ку Кореньово (нині смт Курс. обл., РФ), м. Конотоп (нині Сум. обл.) й м. Курськ. Нейтрал. зона шир. 10–40 км, обмежена лінією розташування укр. та рос. сторін, проходила через насел. пункти: Сураж–Унеча–Стародуб (нині усі – Брян. обл., РФ)–Новгород-Сіверський (нині Черніг. обл.)–Глухів (нині Сум. обл.)–Рильськ–Суджа (нині обидва – Курс. обл., РФ) – Куп’янськ (нині Харків. обл.). Заборонявся вступ до цієї зони та перехід через неї військ. частин і патрулів, реквізиції тут продовол. запасів тощо. Питання про остаточне визначення демаркац. лінії вздовж усього кордону, яке розглядалося на укр.-рос. мир. переговорах (травень–жовтень 1918), вирішене не було. Ліквідована в односторон. порядку 24 листопада 1918 циркуляром Наркомату закордон. справ РСФРР, де зазначалось, що внаслідок анулювання Брест. мир. договору РСФРР з країнами Почвір. союзу рад. Росія більше не визнає Україну самост. державою.

Літ.: Гражданская война на Украине 1918–1920: Сб. док. и мат. Т. 1, кн. 1. К., 1967; Боєчко В. та ін. Кордони України: Істор. ретроспектива та сучас. стан. К., 1994.

О. І. Лупандін

Статтю оновлено: 2007