Демаркаційна лінія між Українською державою та РСФРР 1918 | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Демаркаційна лінія між Українською державою та РСФРР 1918


Демаркаційна лінія між Українською державою та РСФРР 1918

ДЕМАРКАЦІ́ЙНА ЛІ́НІЯ МІЖ УКРАЇ́НСЬКОЮ ДЕРЖА́ВОЮ ТА РСФРР 1918 Встановлена за угодою між укр. та нім. військами, з одного боку, і військами РСФРР – з іншого, укладеною в травні 1918 за результатами переговорів у м-ку Кореньово (нині смт Курс. обл., РФ), м. Конотоп (нині Сум. обл.) й м. Курськ. Нейтрал. зона шир. 10–40 км, обмежена лінією розташування укр. та рос. сторін, проходила через насел. пункти: Сураж–Унеча–Стародуб (нині усі – Брян. обл., РФ)–Новгород-Сіверський (нині Черніг. обл.)–Глухів (нині Сум. обл.)–Рильськ–Суджа (нині обидва – Курс. обл., РФ) – Куп’янськ (нині Харків. обл.). Заборонявся вступ до цієї зони та перехід через неї військ. частин і патрулів, реквізиції тут продовол. запасів тощо. Питання про остаточне визначення демаркац. лінії вздовж усього кордону, яке розглядалося на укр.-рос. мир. переговорах (травень–жовтень 1918), вирішене не було. Ліквідована в односторон. порядку 24 листопада 1918 циркуляром Наркомату закордон. справ РСФРР, де зазначалось, що внаслідок анулювання Брест. мир. договору РСФРР з країнами Почвір. союзу рад. Росія більше не визнає Україну самост. державою.

Літ.: Гражданская война на Украине 1918–1920: Сб. док. и мат. Т. 1, кн. 1. К., 1967; Боєчко В. та ін. Кордони України: Істор. ретроспектива та сучас. стан. К., 1994.

Статтю оновлено: 2007