Демедюк Микола Севастянович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Демедюк Микола Севастянович


Демедюк Микола  Севастянович

ДЕМЕДЮ́К Микола Севастянович (22. 05. 1932, с. Ужинець, нині Млинів. р-ну Рівнен. обл. – 01. 03. 1995, Львів) – геолог. Канд. геол.-мінерал. н. (1967). Закін. Львів. ун-т (1957). Працював на вугіл. копальнях Донбасу (1957–59); в Ін-ті геології і геохімії горючих копалин АН УРСР (Львів, 1959–74); Нац. ун-ті «Львів. політехніка» (1974–95). Досліджував різні аспекти геології – неотектоніку, геологію антропогену, геоморфологію, інж. геологію, гідрогеологію, стратиграфію четвертин. відкладів. Брав участь у відновленні комплекс. міждисциплінар. вивчення пам’ятки природи світ. значення у с. Старуня Богородчан. р-ну Івано-Фр. обл. та печерно-сельних порожнин Зх. України. Заст. голови геол. комісії НТШ.

Пр.: Соотношение ледниковых речных образований Сан-Днестровского междуречья. К., 1980 (співавт.); Днестровский ледниковый комплекс Предкарпатья. К., 1988 (співавт.); Природные условия обитания человека каменного века в Украинских Карпатах // Четвертич. период: методы исследования, стратиграфия и экология. Таллинн, 1990 (співавт.); История озер Восточно-Европейской равнины. С.-Петербург, 1992 (співавт.); До питання про стратиграфію відкладів печерних комплексів заходу України // Скелі й печери в історії та культурі стародав. насел. України. Л., 1995.

Літ.: Колодій В. В., Лещук Р. Й., Мацкевий Л. Г. Життєвий та творчий шлях М. С. Демедюка // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геологія. 2001. Вип. 15.

Статтю оновлено: 2007