Деменко Борис Вадимович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Деменко Борис Вадимович

ДЕМЕ́НКО Борис Вадимович (20. 04. 1941, Львів) – піаніст, музикознавець, педагог. Д-р мистецтвознавства (1997), проф. (2000). Чл. НСКУ (1991). Закін. Київ. консерваторію (1965; викл. В. Воробйов, В. Топілін, А. Лисенко), аспірантуру при Моск. муз.-пед. Ін-ті ім. Гнесіних (1979; кер. Ю. Рагс), докторантуру при ІМФЕ (Київ, 1996; кер. О. Костюк). 1967–70 – викл. каф. історії, теорії музики та гри на муз. інструментах Київ. пед. Ін-ту; від 1970 – у Київ. ун-ті культури і мист-в: 1994–96 – зав. відділу мист.-естет. проблем культури, 1998–2001 – проф. каф. фортепіано, 2002–07 – каф. теорії музики і муз. виховання. 1994–96 – Голова Муз. фонду СКУ. Перший виконавець низки творів для фортепіано Б. Буєвського, В. Годзяцького, Л. Грабовського, В. Губи, В. Загорцева, Ю. Іщенка, Б. Лятошинського, В. Сильвестрова, П. Соловкіна, Є. Станковича, В. Філіпенка, Л. Піпкова. 2002 записав компакт-диск «Boris Lyatoshynsky. Vol. 2. Complete Piano Solo Music. Boris Demenko, piano», 2005–06 – «Борис Лятошинський. Твори для фортепіано. Виконує Борис Деменко», «Борис Деменко. Український фортепіанний авангард. Болгарська фортепіанна метро-ритміка». У виконавстві репрезентує стиль аналіт. експресіонізму. Обґрунтував нове розуміння часу в муз. мист-ві, розробив нотно-матем. еталон всезаг. мірності тривалості (т. зв. еталон муз. часу). Брав участь у створенні фільмів «Зі стежок на шлях широкий» (до 150-річчя від дня народж. М. Лисенка; 1992, реж. Ю. Суярко), «Б. Н. Лятошинський» (до 100-річчя від дня народж. Б. Лятошинського; 1995, реж. В. Скворцов; обидва – Київ. кіностудія наук.-популяр. фільмів).

Пр.: Полиритмика. К., 1988; Категорія часу в музичній науці: Теорії специфікацій. К., 1996; Творчість музикознавця і проблема критики в українському музикознавстві // Вісн. Київ. ун-ту культури і мист-в. Сер. Мистецтвознавство. 1999. № 1; Програмність музики: парадокси й закономірності. Сер. Історія, теорія культури. 2001. № 3; Пролегомени до епілогем метамузикознавства // Наук. вісн. Нац. муз. академії України. Вип. 56. Музика 3-го тис.: перспективи і тенденції. К., 2007.

В. Д. Шульгіна

Стаття оновлена: 2007