Демиденко Тит Трохимович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Демиденко Тит Трохимович

ДЕМИДЕ́НКО Тит Трохимович (02(14). 06. 1891, с. Трушівці Чигирин. пов. Київ. губ., нині Чигирин. р-ну Черкас. обл. – 21. 07. 1959, Київ) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1939), проф. (1932), чл.-кор. АН УРСР (1951). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1921). Того ж року відряджений до Моск. с.-г. академії для підготовки до професор. звання, де працював під кер-вом Д. Прянишникова; 1931–32 – проф. Воронез. с.-г. ін-ту (РФ); 1933–38 – зав. лаб. фізіології рослин і агрохімії Воронез. обл. с.-г. дослід. станції; 1938–45 – зав. однойм. лаб. ВНДІ олій. культур (м. Краснодар, РФ; з перервою). Під час 2-ї світ. війни працював на дослід. станції олій. культур в Азербайджані. Від 1945 очолював каф. рослинництва Київ. с.-г. ін-ту; водночас від 1947 – зав. лаб. фізіології обміну речовин АН УРСР. Розробив теорію живлення с.-г. культур та рекомендації щодо ефектив. застосування у рослинництві орган. і мінерал. добрив. Вивчав посухостійкість різних екол. типів ярої пшениці, гормонал. процеси під час ураження рослин хворобами, чутливість низки с.-г. рослин до вологості ґрунту (встановив для них критичні періоди у витрачанні води).

Пр.: Из области питания культурных растений // Сб., посвящ. памяти проф. Н. Худякова. Москва, 1928; Сроки поступления питательных веществ в подсолнечник в связи с подкормкой // Докл. АН СССР. 1937. Т. 17 (співавт.); Вплив глибини внесення добрив на розвиток, урожай та склад цукрових буряків // Пр. Київ. с.-г. ін-ту. 1947. Вип. 4; До питання посухостійкості сортів соняшника. К., 1951; Влияние микроэлементов на урожай и качество сахарной свеклы, гречихи, озимой и яровой пшеницы. Рига, 1956; Вивчення кореневої системи гречки у зв’язку із застосовуваними добривами та способами їх загортання // Наук. пр. Відділу с.-г. наук АН УРСР. 1958. Вип. 5 (співавт.).

Літ.: Липшиц.

М. А. Білоножко

Стаття оновлена: 2007