Демографії та соціальних досліджень Інститут НАНУ | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Демографії та соціальних досліджень Інститут НАНУ


Демографії та соціальних досліджень Інститут НАНУ

ДЕМОГРА́ФІЇ ТА СОЦІА́ЛЬНИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ Інститут НАНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми демографії. Засн. 2002 у Києві. Нині у його структурі діють відділи: соц. політики, соц.-демогр. статистики, дослідж. рівня життя насел., міграц. дослідж., проблем якості насел., соц. інфраструктури і сектор координації та інформ. забезпечення наук. діяльності. Осн. напрямки н.-д. роботи: розроблення теор. проблем демографії, методології та методики соц.-демогр. аналізу і прогнозування; метод. засад оцінки і моделювання людського розвитку та окремих його складових; метод. засад комплекс. використання інформації для аналізу соц.-екон. і демогр. процесів; проведення комплекс. фундаментал. дослідж. причин і наслідків демогр. кризи; комплекс. аналіз міграц. процесів; дослідж. проблем відтворення демогр. потенціалу. Від 2004 Ін-т видає ж. «Демографія та соціальна економіка». Дир. – Е. Лібанова.

Статтю оновлено: 2007