Демографія та соціальна економіка | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Демографія та соціальна економіка


Демографія та соціальна економіка

«ДЕМОГРА́ФІЯ ТА СОЦІА́ЛЬНА ЕКОНО́МІКА» – науково-економічний та суспільно-політичний журнал. Засн. 2004 у Києві Ін-том демографії та соц. дослідж. НАНУ. Виходить двічі на рік укр. мовою. Наклад 300 прим. Розповсюджується в Україні, респ. СНД, країнах Сх. і Центр. Європи. Публікує дослідж. з теор., описової та екон. демографії; висвітлює методол. питання демогр. аналізу; проблеми теорії і практики демогр. прогнозування; соц. політики та безпеки; людського розвитку; соц. стратифікації сусп-ва, економіки праці. Гол. ред. – С. Пирожков (від 2004).

Статтю оновлено: 2007