Демократична Україна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Демократична Україна

«ДЕМОКРАТИ́ЧНА УКРАЇ́НА» – всеукраїнська громадсько-політична газета. Виходить 5 разів на тиждень у Києві укр. мовою. Засн. 1918 під назвою «Комуніст» як друк. орган ЦК КП(б)У (згодом також ВР і РМ УРСР). Під час нім.-фашист. окупації не переривала виходу (єдине з цивіл. вид.). Від 1943 – «Радянська Україна», від 1991 – сучасна назва. Нині співзасн. «Д. У.» є труд. колектив редакції та ТОВ «Інформ.-консультат. фірма “Праця”». Заг. місяч. наклад 75–130 тис. прим. Тематика охоплює всі сфери політ., екон., соц. і культур. життя. Гол. ред. – В. Адаменко (від 2003).

Є. Б. Ямпольський́́

Стаття оновлена: 2007