Демократична Україна — Енциклопедія Сучасної України

Демократична Україна

«ДЕМОКРАТИ́ЧНА УКРАЇ́НА» – всеукраїнська громадсько-політична газета. Виходить 5 разів на тиждень у Києві укр. мовою. Засн. 1918 під назвою «Комуніст» як друк. орган ЦК КП(б)У (згодом також ВР і РМ УРСР). Під час нім.-фашист. окупації не переривала виходу (єдине з цивіл. вид.). Від 1943 – «Радянська Україна», від 1991 – сучасна назва. Нині співзасн. «Д. У.» є труд. колектив редакції та ТОВ «Інформ.-консультат. фірма “Праця”». Заг. місяч. наклад 75–130 тис. прим. Тематика охоплює всі сфери політ., екон., соц. і культур. життя. Гол. ред. – В. Адаменко (від 2003).

Статтю оновлено: 2007
Цитувати статтю
Є. Б. Ямпольський́́ . Демократична Україна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21473 (дата звернення: 05.03.2021).