Демчина Богдан Григорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Демчина Богдан Григорович

ДЕМЧИ́НА Богдан Григорович (09. 08. 1958, Львів) – фахівець у галузі будівельної механіки. Д-р тех. н. (2003), проф. (2004). Закін. Львів. політех. ін-т (1980), де відтоді й працює (нині Нац. ун-т «Львів. політехніка»): від 1996 – зав. каф. буд. конструкцій та мостів. Розробив інж. метод розрахунку межі вогнестійкості одно- та багатошарових простор. конструкцій на основі використання зв’язаної динаміч. задачі термопружності пластин. Створив нові вогнезахисні покриття та методики їх лаборатор. дослідж., нові вогневі печі.

Пр.: Дослідження нових вогнезахисних покриттів для захисту будівельних конструкцій від дії високих температур // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Теорія і практика буд-ва. 2002. № 462; Визначення вогнестійкості просторових багатошарових конструкцій // Перспективні напрямки проектування житл. будівель: Зб. наук. пр. Спец. вип. К., 2003 (співавт.); Результати експериментальних досліджень несучої здатності залізобетонних буронабивних мікропаль з поширеною п’ятою в умовах залягання піщаних ґрунтів // Ресурсоекон. матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. ст. Р., 2005 (співавт.).

Б. Л. Рубльов

Статтю оновлено: 2007