Демчук Петро Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Демчук Петро Іванович

ДЕМЧУ́К Петро Іванович (11. 06. 1900, м. Городенка, нині Івано-Фр. обл. – 03. 11. 1937, урочище Сандормох побл. м. Медвеж’єгорськ, Карелія, РФ) – громадсько-політичний діяч, філософ. Проф. (1932), чл.-кор. ВУАН (1932). У березні 1915 зарахований до 6-ї сотні УСС А. Мельника. 1918 вступив до лав УГА, продовжував боротьбу проти поляків та більшовиків. Закін. Укр. г-зію у Городенці (1919), юрид. і філос. ф-ти Віден. ун-ту (1925). Під час навч. 1920 став чл. КП Австрії, працював лектором партшколи укр. секції при її ЦК, брав участь у виданні першої газети КП Сх. Галичини – «Наша правда» (Відень), молодіж. ж. «Наш стяг». Активно виступав за об’єднання рев. студент. молоді. На канікулах у Городенці проводив агітацію проти виборів до польс. сейму та полонізації укр. шкіл, за що заарешт. і ув’язнений у Коломий. тюрмі, звідки незабаром утік і виїхав до Праги, згодом – до Відня. 1925 працював секр. консул. частини повноваж. представництва СРСР у Відні, підтримував дружні стосунки з Ю. Коцюбинським. Того ж року із групою політ. емігрантів виїхав до Харкова. Чл. КП(б)У (1926). Закін. аспірантуру при Укр. ін-ті марксизму-ленінізму (1927), працював у ньому н. с. каф. соціології філос.-соціол. відділ.; від 1927 – проф., зав. каф. філософії, від 1929 – зав. каф. діалект. та істор. матеріалізму Харків. ін-ту рад. буд-ва і права. У філос. дискусії поч. 1930-х рр. звинувачувався у «деборинщині». 1928 розпочав у пресі полеміку з «механістом» С. Семковським. Частина праць Д. дещо політизована й однобічна. Брав участь у підготовці першої рад. філос. енциклопедії, виданнях творів К. Маркса і Ф. Енгельса. Автор низки статей з історії філософії, опубл. у ж. «Прапор марксизму», «Гарт», «Пролітфронт». У травні 1933 заарешт. за звинуваченням в участі в УВО, 23 вересня 1933 трійкою при Колегії ГПУ УРСР засудж. до 5-ти р. позбавлення волі. Покарання відбував на Соловках. 9 жовтня 1937 трійкою Упр. НКВС Ленінгр. обл. засудж. до розстрілу. Реабіліт. 1961.

Пр.: Як професор Семковський ліквідує діалектичний матеріалізм. Х., 1928; В боротьбі за ленінську філософію: З приводу ленін. конспекту Гегелевої «Науки логіки». Х., 1930; Розклад сучасної буржуазної філософії. Х., 1931.

Ю. І. Шаповал

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
Ю. І. Шаповал . Демчук Петро Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21539 (дата звернення: 23.04.2021)