Дем’яненко Іван Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Дем’яненко Іван Іванович

ДЕМ’Я́НЕНКО Іван Іванович (21. 06. 1937, с. Положаї Переяслав., нині Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл.) – геолог. Д-р геол. н. (2000). Закін. Київ. ун-т (1968). Працював 1957–58 у Камен. експедиції (Киргизстан) 1-го Гол. геол.-розв. управління Мін-ва геології та охорони надр СРСР; 1961–63 – у тресті «Чернігівнафтогазрозвідка». Від 1963 – у Черніг. відділенні Укр. геол.-розв. Ін-ту: 1991–99 – зав. відділу напрямів геол.-розв. робіт, від 2000 – гол. н. с. Осн. дослідж. стосуються глибин., динам. та нафтогаз. геології в зв’язку з проблемою наук. обґрунтування напрямів пошуків, розвідки нафт. і газових родовищ; оптимізації та методики геол.-розв. процесу на нафту і газ.

Пр.: Про інтенсивність коливальних вертикальних рухів в Дніпровсько-Донецькій западині // Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1981. № 1; Гіпсометричні поверхи нафтогазоносності фанерозою Дніпровсько-Донецької западини. Чг., 2001; Проблеми і оптимізація нафтогазопошукових і розвідувальних робіт на об’єктах Дніпровсько-Донецької западини. Чг., 2004; Нафтогазоносність та особливості літогеофізичної будови відкладів нижнього карбону і девону Дніпровсько-Донецької западини. К., 2005 (співавт.); Нафтогазовий потенціал Дніпровсько-Донецької западини та стратегія розвитку геологорозвідувальних робіт у регіоні // Зб. наук. пр. Укр. геол.-розв. Ін-ту. 2007. № 2 (співавт.).

А. І. Шушківський

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
А. І. Шушківський . Дем’яненко Іван Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21554 (дата звернення: 23.04.2021)