Дем’янов Олександр Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дем’янов Олександр  Васильович

ДЕМ’Я́НОВ Олександр Васильович (19. 04. 1934, м. Маріуполь, нині Донец. обл.) – фахівець у галузі експериментальної ядерної фізики. Д-р тех. н. (1992). Держ. премія України у галузі н. і т. (1985). Закін. Ленінгр. політех. Ін-т (нині С.-Петербург, 1958). Працював у Харків. фіз.-тех. Ін-ті (1958–62); Об’єдн. Ін-ті ядер. дослідж. (м. Дубна Моск. обл., 1962–79). Від 1979 – в Ін-ті ядер. дослідж. НАНУ (Київ): від 1992 – пров. н. с. Брав участь у створенні електромагніт. аналізаторів зарядж. частинок на пучку електронів високих енергій, інтегратора струму пучка електронів з енергією 100–2000 МеВ; мас-сепараторів на пучках прискорених важких іонів, на яких відкрито 28 невідомих раніше випромінювачів запізнілих протонів. Визначив можливість застосування катодів із монокристалів LaB6 з метою збільшення терміну служби та інтенсивності пучка; дослідив джерела з порожнистим катодом з метою підвищення інтенсивності пучків легких іонів; здійснив розрахунки та теор. оцінки проблеми прискорення радіоактив. атомів продуктів ядер. реакцій.

Пр.: Селективный способ разделения изобар щелочных и редкоземельных элементов – продуктов ядерных реакций // Изв. РАН. Сер. физ. 1996. Т. 60, № 5; A selective method of separation of nuclear isobar of alkaline and rate earth elements – products of nuclear reactions. 7th Intern. conf. on Ion Sources, Taormina, Italy, 1997 // Review of Scientific Instruments. 1998. Vol. 69, № 2; Radioactive beam injector for short-lived heavy ions // 15th Intern. Conf. on Cyclotrons and their Application. Caen, France. 1998 (співавт.); Использование магнита монохроматора циклотрона У-240 для сепарации стабиль-ных изотопов // Зб. наук. пр. Ін-ту ядер. дослідж. НАНУ. 2005. № 1(14) (співавт.).

Н. Л. Дорошко

Статтю оновлено: 2007