Денисевський Володимир Семенович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Денисевський Володимир Семенович

ДЕНИСЕ́ВСЬКИЙ Володимир Семенович (04 (16). 09. 1898, м. Ромни, нині Сум. обл. – 24. 05. 1977, м. Біла Церква Київ. обл.) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1953), проф. (1954). Закін. Київ. с.-г. ін-т (1924). У 1924–29 – н. с. Київ. обл. с.-г. станції; 1929–32 – зав. лаб. агрохімії Укр. НДІ цукр. пром-сті (нині Ін-т цукр. буряків УААН, Київ); 1932–41 – у Київ. с.-г. ін-ті: доц.; від 1944 – у Білоцерків. с.-г. ін-ті: 1954–71 – зав. каф. агрохімії та ґрунтознавства. За участі Д. організо службу в госп-вах України, що спеціалізувалися на бурякосіянні. Розробив метод розрахунку доз добрив на запланований урожай цукр. буряків. Брав участь у дослідж. ґрунтів низки радгоспів, у результаті чого створено перші агрохім. карти ґрунтів р-нів бурякосіяння в Україні та її центр. чорнозем. зоні.

Пр.: Агрохімічний аналіз: Навч. посіб. К., 1937; 1952; Установление норм удобрений под сахарную свеклу. К., 1937; Азотное питание свеклы. Москва, 1940; Эффективность основного удобрения в связи с разной зяблевой обработкой почвы под свеклу // Тр. Белоцерков. с.-х. ин-та. 1956; Мінеральні добрива. К., 1964; Приемы основного удобрения и основной обработок почвы в севообороте // Сб. тр. ВАСХНИЛ. Москва, 1967.

В. Г. Крикунов

Стаття оновлена: 2007