Денисенко Євген Леонідович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Денисенко Євген Леонідович


Денисенко Євген  Леонідович

ДЕНИСЕ́НКО Євген Леонідович (01. 05. 1939, Київ) – фахівець у галузі АСК. Д-р тех. н. (1999), проф. (2007). Закін. Київ. політех. Ін-т (1962). Відтоді працював в Ін-ті кібернетики НАНУ: 1999–2003 – пров. н. с.; від 2007 – проф. каф. автоматизації с. госп-ва Нац. аграр. ун-ту (обидва – Київ). Заст. гол. ред. ж. «Управляющие системы и машины» (від 1994). Розробляє питання логіч. синтезу, приклад. теорії автоматів. Сформулював і довів низку фундам. теорем щодо синтезу асинхрон. логіч. схем пристроїв та систем, вільних від логіч. ризику в оптим. формі й базисах заданих примітивів і макросів. Брав участь у розробленні (1968–80) мікропроцесорів «Электроника С5-21», бортових і назем. спецпроцесорів для зеніт. ракет. комплексів С-75 «Волхов-М» та С-125. Автор розділів у «Справочниках по цифровой вычислительной технике» (К., 1979–81).

Пр.: Микропроцессорные системы обработки информации: Проектирование и отладка. К., 1993 (співавт.); Иерархический синтез асинхронных автоматов на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС) с учетом ограничений // УСМ. 1997. № 1/3.

Статтю оновлено: 2007