Денисенко Олександр Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Денисенко Олександр Іванович


Денисенко Олександр Іванович

ДЕНИСЕ́НКО Олександр Іванович (06. 12. 1929, с. Мала Бiлозерка Великобiлозер. р-ну Запорiз. обл.) – гiрничий iнженер. Д-р тех. н. (1984), проф. (1986). Закін. Днiпроп. гiрн. iн-т (1953), де 1962–2000 і працював (нині Нац. гірн. ун-т України): проф. (1985–97), ст. н. с. (1997–98), пров. н. с. (від 1998). У 1953–62 – на Дніпроп. коксохім. з-ді. Напрями наук. дослідж.: збагачення вугiлля, залiз. та марганц. руд, каолiнiв, титано-цирконiєвих розсипів; пiдготовка, збагачення i використання вiдходiв гiрн.-збагачувал. комбiнатiв у нар. госп-вi; очищення пром. стiч. вод; забруднення поверхні землi солями та радiонуклiдами.

Пр.: Бесшаровое измельчение руд. Москва, 1968; Угли Западного Донбасса. Москва, 1971; Практикум по обогащению полезных ископаемых: Учеб. пособ. для ВУЗов. Москва, 1991; Повышение износостойкости горно-обогатительного оборудования. Москва, 1992; Современные технологии и оборудование для обогащения марганцевых руд // Збагачення корис. копалин: Наук.-тех. зб. Дн., 1998. Вип. 2(43); усі – у співавт.

Статтю оновлено: 2007