Денисик Григорій Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Денисик Григорій Іванович


Денисик Григорій Іванович

ДЕНИ́СИК Григорій Іванович (07. 12. 1949, с. Онут Заставнів. р-ну Чернів. обл.) – фізикогеограф, ландшафтознавець. Д-р геогр. н. (1999), проф. (2000). Засл. діяч н. і т. України (2016). Закін. Чернів. ун-т (1975). Учителював. Від 1976 – у Вінн. пед. ун-ті: 1989–93 та від 2000 – зав. каф. фіз. географії, водночас 2001–02 – проректор. Напрями наук. дослідж.: антропогенна географія, антропогенне ландшафтознавство, краєзнавство, охорона природи. Розробив класифікацію та дослідив структуру антропоген. ландшафтів Правобереж. України, провів районування і прогноз їх розвитку. Від 2001 – гол. ред. «Наукових записок Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія Географія».

Пр.: Природнича географія Поділля. 1998; Антропогенні ландшафти Правобережної України. 1998; Лісополе України. 2001; Середнє Побужжя. 2002; Дорожні ландшафти Поділля. 2005 (співавт.); Селитебні ландшафти Поділля. 2006 (співавт.); Лісостепові Полісся. 2007 (співавт.); усі – Вінниця.

Статтю оновлено: 2016