Денисов Володимир Наумович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Денисов Володимир Наумович

ДЕНИ́СОВ Володимир Наумович (25. 12. 1937, Київ) – правознавець. Д-р юрид. н. (1982), проф. (1989), чл.-кор. АПрНУ (1994). Засл. діяч н. і т. України (1999). Премія ім. М. Василенка АНУ (1992). Держ. премія України у галузі н. і т. (2004). Закін. Київ. ун-т (1961). У 1962–64 – н. с.- консультант наук.-організац. відділу Президії АН УРСР; від 1963 – в Ін-ті держави і права НАНУ (Київ): від 1984 – зав. відділу міжнар. права та порівнял. правознавства. Водночас у 1989–2004 – проф. каф. міжнар. права Ін-ту міжнар. відносин Київ. ун-ту. Досліджує проблеми історії і теорії міжнар. права; права міжнар. безпеки; міжнар. права прав людини; міжнар. гуманітар. права; взаємодії міжнар. і внутр. права; порівнял. правознавства. За його участі видані зб. док. «Правова охорона культурних цінностей» (1977), двотомні «Вибрані твори В. М. Корецького» (1989), 8-й т. «Антології української юридичної думки» (2004; усі – Київ).

Пр.: Системы права развивающихся стран. К., 1978; нім. мовою – Берлін, 1981; Международное сотрудничество государств в области прав человека. К., 1987 (співавт.); Правовые проблемы разоружения в ракетно-ядерную эру. К., 1990; Гуго Гроций о мировом порядке и современность. К., 1990; Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве. К., 1992 (співавт.); Суверенітет України і міжнародне право. К., 1995 (співавт.); Роль міжнародного права у зовнішньополітичній і внутрішній політиці України. К., 2001; Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України. К., 2006 (співавт.); Организация Объединенных Наций как гарант поддержания мира и безопасности. К., 2006.

І. Б. Усенко

Стаття оновлена: 2007