Денисова Олександра Іванівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Денисова Олександра Іванівна

ДЕНИ́СОВА Олександра Іванівна (22. 05. 1924, с. Кощеєво Іванов. обл., РФ – 23. 09. 2005, Київ) – гідрохімік. Д-р геогр. н. (1982). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1972). Закін. Київ. ін-т харч. пром-сті (1947). Працювала на вироб-ві. Від 1951 – в Ін-ті гідробіології АН УРСР: 1972–87 – зав. відділу гідрохімії; 1988–96 – в Укр. НДІ водогосп.-екол. проблем (обидва – Київ): ст. н. с. Наук. дослідж. у галузі прогнозування гідрохім. режиму водних об’єктів України. Запропонувала схему розрахунків вмісту біоген. речовин у воді водосховищ під час формування і становлення їх гідрохім. режиму.

Пр.: Гидрохимия Днепра, его водохранилищ и притоков. 1967 (співавт.); Киевское водохранилище. Гидрохимия, биология, продуктивность. 1972 (співавт.); Формирование гидрохимического режима водохранилищ Днепра и методы его прогнозирования. 1979; Донные отложения водохранилищ и их влияние на качество воды. 1987 (співавт.); Методика екологічної оцінки стану поверхневих вод України. 1996 (співавт.); усі – Київ.

А. В. Яцик

Статтю оновлено: 2007