Денисова Світлана Павлівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Денисова Світлана Павлівна

ДЕНИ́СОВА Світлана Павлівна (01. 02. 1957, м. Тула, РФ) – мовознавець. Д-р філол. н. (1997), проф. (2002). Закін. Ростов. ун-т (РФ, 1980). Учителювала; від 1984 – у Бердян. пед. ін-ті (Запоріз. обл.): від 1997 – зав. каф. заг. мовознавства й слов’ян. філології, водночас 2000–01 – проректор із заоч. навч.; 2001–05 – проф. Київ. міжнар. ун-ту; від 2005 – зав. каф. теорії та практики перекладу Київ. лінгвіст. ун-ту. Досліджує проблеми лінгвіст. аналізу худож. тексту, питання зістав. типології англ. та рос. мов, теор. проблеми міжмовної та міжкультур. комунікації.

Пр.: Функціонування лінгвістичних засобів інтимізації в російській художній прозі кінця 19 – початку 20 ст. // Актуал. проблеми сучас. літературознавства та мовознавства. К., 1991; Типологія категорій лексичної семантики. К., 1996; Глобалізми в засобах масової інформації // Наук. зап. Вінн. пед. ун-ту: Зб. наук. пр. Сер. Філологія. 2003. Вип. 5; Издательская деятельность М. Максимовича в культурологическом контексте Украины и России // Рус. язык, лит-ра, культура в школе и вузе. 2005. № 1; Глобалізми та їх адаптація у східнослов’янських мовах // Мови і концепт. картини світу. 2007. Вип. 12, ч. 1.

К. О. Баханов

Стаття оновлена: 2007