Драчинський Анатолій Сильвестрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Драчинський Анатолій  Сильвестрович

ДРАЧИ́НСЬКИЙ Анатолій Сильвестрович (12. 04. 1926, Одеса) – матеріалознавець. Д-р фіз.-мат. н. (1986). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Київ. політех. ін-т (1956). Відтоді працював в Ін-ті металофізики АН УРСР; від 1973 – в Ін-ті проблем матеріалознавства НАНУ (обидва – Київ): 1986–91 – зав. лаб. фізики міжкристаліч. руйнування, від 1991 – пров. н. с. Досліджує особливості впливу структури на характеристики міцності тугоплав. металів, фіз. природу крихкого міжзерен. руйнування сплавів і шляхи усунення цього ефекту.

Пр.: О причинах образования сегрегаций инородных атомов в области границ зерен // Физ. методы исследования. К., 1981; О многообразии причин межзеренного разрушения // Физика металлов и металловедение. 1983. Т. 5, вып. 3; Вплив умов виготовлення та термічної обробки твердого сплаву КХНФ 15 на його структуру і міцність // Электрон. микроскопия и прочность материалов: Сб. науч. тр. Ин-та проблем материаловедения. 2001; Влияние термической обработки на структуру и свойства спеченного материала Al–TiB // Там само. 2006.

В. В. Картузов

Стаття оновлена: 2008