Дригант Данило Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дригант Данило  Михайлович

ДРИ́ГАНТ Данило Михайлович (12. 02. 1942, с. Корчмин Люблін. воєводства, Польща) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1994). Закін. Львів. ун-т (1963). У 1965–91 працював в Ін-ті геології і геохімії горючих копалин АН УРСР: від 1973 – ст. н. с.; від 1992 – у Держ. природознав. музеї НАНУ (обидва – Львів): 1994–99 – зав. лаб. палеонтології, від 1999 – гол. н. с., водночас 2003–05 – зав. відділу таксономії сучас. і викоп. біоти. Осн. наук. дослідж.: вивчення еволюції окремих груп вимерлих організмів у фанерозої, поширення їхніх решток у геол. розрізах, особливостей будови, умов утворення осад. товщ у давніх басейнах на тер. України. Відкрив і вперше описав кілька десятків нових таксонів (родів, видів і підвидів) вимерлих тварин і рослин палеозою та мезозою; обґрунтував поширення і стратигр. поділ відкладів кембрій., ордовиц., силурій., девон. та юрського періодів на Зх. Україні.

Пр.: Корреляция и конодонты силурийских – нижнедевонских отложений Волыно-Подолии. К., 1984; Нижній і середній палеозой Волино-Подільської окраїни Східно-Європейської платформи та Передкарпатського прогину // Наук. зап. Держ. природознав. музею НАНУ. Л., 2000. Т. 15; Про видову належність пізньоплейстоценових коней (рід Equus L., 1758) Передкарпаття // Там само. 2006. Т. 22; Korelacja litostratygraficzna ordowiku rejonu Biłgoraj-Narol z równowiekowymi osadami sąsiednich obszarów brzeżnej strefy kratonu wschodnioeuropejskiego Polski i Ukrainy // Przegląd Geologiczny. 2006. T. 54, № 3 (співавт.).

Літ.: Данило Михайлович Дригант: До 60-річчя з дня народж. // Наук. зап. Держ. природознав. музею НАНУ. Л., 2002. Т. 17.

Ю. М. Чорнобай

Статтю оновлено: 2008