Круглевський Микола Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Круглевський Микола Олександрович

КРУГЛЕ́ВСЬКИЙ Микола Олександрович (1844, Черніг. губ. – 1919) – лікар-хірург. Закін. Мед.-хірург. академію в С.-Петербурзі (1869), де від 1879 (з перервами) й працював (згодом Військ.-мед. ака­демія): доц. з клін. хірургії, від 1891 – екстраординар., від 1895 – ординар. проф. каф. оператив. хірургії і топогр. анатомії (очолював її до 1902). Від 1869 удосконалював знання з хірургії під кер-вом проф. Є. Богдановського. 1873 захистив доктор. дис. «Об усвоении и выделении фос­форнокислых солей при кариозном страдании костей у чело­века». Працював у військ. лікув. установах. Учасник рос.-турец. війни 1877–78. У 1880 прикомандирований до цар. двору як лейб-хірург імператора Олександра II. У 1885 відрядж. до Па­рижа, де у лаб. Л. Пастера вивчав метод запобіж. щеплень проти сказу, який 1886 впровадив у практику в С.-Петербурзі. Наук. дослідж. із заг., військ.-польової, оператив. хірургії і то­погр. анатомії.

Пр.: О причинах и механизме образования грыж живота и способов их предупреждения. 1881; Перевязка арте­рий. 1886; Руководство к топографической медико-хирургической анатомии. Вып. 1. 1893; Об ампутациях. 2-е изд. 1908 (усі – С.-Петербург).

Літ.: Поздеев А. Кафедра оперативной хирургии в Императорской Воен­но-медицинской академии: Истор. очерк. 1898; Профессора Военно-медицин­ской (Медико-хирургической) академии (1798–1998). 1998 (обидві – С.-Пе­тербург).

І. В. Пасько

Статтю оновлено: 2014