Дровозюк Степан Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дровозюк Степан Іванович


Дровозюк Степан  Іванович

ДРОВОЗЮ́К Степан Іванович (11. 02. 1954, с. Торків Тульчин. р-ну Вінн. обл.) – історик. Д-р істор. н. (2006), проф. (2007). Закін. Вінн. пед. ін-т (1975). Вчителював (1975–78); від 1978 – у Вінн. пед. ін-ті: 1988–92 – декан істор. ф-ту; 1992–95 – у Вінн. облдержадміністрації; від 1999 – у Вінн. торг.-екон. ін-ті Київ. торг.-екон. ун-ту: 2000–04 – декан ф-ту підприємництва, від 2004 – заст. дир. з навч.-пед. і вихов. роботи; від 2008 – ректор Вінн. обл. ін-ту післядиплом. освіти пед. працівників. Досліджує історіографію укр. селянства 1-ї пол. 20 ст.

Пр.: Духовне життя українського селянства як предмет конкретно-історичного дослідження // УІЖ. 1994. № 5; Національно-культурне та духовне життя українського селянства у 20–30-х рр. ХХ ст.: Історіогр. нарис. В., 2005; Динаміка суспільної свідомості українського селянства в умо- вах НЕПу: Історіографія проблеми // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. К., 2005. Вип. 14; Проблема «живої» людини в українській історичній думці ХХ–ХХІ ст. // Наук. зап. Вінн. пед. ун-ту. Сер. Історія. 2007. Вип. 12.

Статтю оновлено: 2008