Дроздов Володимир Геннадійович — Енциклопедія Сучасної України

Дроздов Володимир Геннадійович

ДРОЗДО́В Володимир Геннадійович (18 (30). 06. 1879, м. Петровськ Саратов. губ., Росія – після 1931) – історик, архівіст, музеєзнавець. Закін. Казан. духовну академію (Росія) зі ступ. канд. богослов’я. Від 1905 викладав теорію словесності та рос. історію у Черніг. духов. семінарії. Один із фундаторів Черніг. церк.-археол. комісії, перший зав. Черніг. єпархіал. давньосховища (створ. 1907). За його безпосеред. участі видано каталог давньосховища (1908) і два вип. «Сборника Черниговского епархиального древлехранилища» (1908, 1916). У 1908 – дир. виставки старожитностей, проведеної у Чернігові з нагоди всерос. 14-го Археол. з’їзду. 1912–17 – ред. літ.-пед. розділу місц. церк. часопису «Вера и жизнь». Чл. Черніг. губерн. архів. комісії. У 20-х рр. працював у музей. установах міста, досліджував церк. історію та мист. старожитності Чернігівщини. Автор праць: «Рихлівський ковчег» (1927), «Датоване культове срібло ХVІІ ст. в Чернігівськім державнім музеї» (1928) та ін. Від 1931 – н. с. Лавр. музей. м-ка у Києві. Був звинувачений в укр. бурж. націоналізмі. Подальша доля невідома.

Літ.: Коваленко О. Б., Ткаченко В. В. Дроздов Володимир Геннадійович // Репресоване краєзнавство (20–30-і роки). К., 1991; Ісаєнко О., Мудрицька В. Історія Чернігівського єпархіального давньосховища // Родовід. 1996. № 2.

Статтю оновлено: 2008
Цитувати статтю
О. Б. Коваленко . Дроздов Володимир Геннадійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21841 (дата звернення: 02.03.2021).