Дроник Григорій Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дроник Григорій  Васильович

ДРО́НИК Григорій Васильович (07. 01. 1951, с. Шипинці Кіцман. р-ну Чернів. обл.) – фахівець у галузі харчових технологій. Д-р біол. н. (1994), проф. (2000), акад. УААН (2007). Закін. Львів. зоовет. ін-т (1975), де й працював 1995–98 (нині академія вет. медицини): зав. каф. технології молока і молоч. продуктів, проректором з наук. роботи; 1975–95 – в Укр. НДІ фізіології і біохімії с.-г. тварин (Львів): від 1989 – заст. дир. з наук. роботи, зав. лаб.; 1998–99 – нач. упр. с. госп-ва, радник голови Чернів. облдержадміністрації; від 1999 – дир. Буковин. ін-ту агропром. вироб-ва (Чернівці). Наук. дослідж.: морфологія (електронна мікроскопія, гістохімія, гістоавторадіографія), фізіологія, біохімія, лактація та технологія молока і молоч. продуктів. Описав механізм секреції молока у самок різних тварин. Запропонував препарати «Хелат» та «Йодофенолан» для підвищення молоч. продуктивності лактуючих корів.

Пр.: Технологія молока і молочних продуктів: Метод. посіб. Л., 1988 (співавт.); Технологія обладнання підприємств молочної промисловості: Метод. посіб. Л., 1998 (співавт.); Проектування підприємств молочної промисловості: Метод. посіб. Л., 1999 (співавт.); Біохімія молока: Практикум. Л., 2000 (співавт.); Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: Довід. Л., 2004.

М. Г. Голохоринська

Статтю оновлено: 2008