Дротянко Любов Григорівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дротянко Любов  Григорівна

ДРОТЯ́НКО Любов Григорівна (01. 11. 1951, Кіровоград) – філософ. Д-р філос. н. (2001), проф. (2003). Закін. Кіровогр. пед. ін-т (1974). Працювала у ньому від 1985 (нині ун-т): 1989–98 – зав. каф. філософії; у Київ. лінгвіст. ун-ті: 2001–03 – проф. каф. філософії; від 2003 – зав. каф. філософії ф-ту психології та соціології Гуманітар. ін-ту Нац. авіац. ун-ту (Київ). Наук. дослідж. у галузях фундам. і приклад. знань в умовах постнекласич. науки; філос. питання мовознавства; проблеми культури постмодерну.

Пр.: Фундаментальне і прикладне знання як соціокультурна та праксеологічна проблема. К., 1998; Феномен фундаментального і прикладного знання (Постнекласичне дослідження). К., 2000; Социокультурная детерминация фундаментальных и прикладных наук // ВФ. 2000. № 1; Філософські проблеми мовознавства: Навч. посіб. К., 2002; Наукова і побутова мови в процесі взаємопроникнення культур // Вісн. НАНУ. 2005. № 11; Концепції інформаційного суспільства та культури постмодерну: компаративний аналіз // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. Сер. Філософія. Культурологія. 2006. № 2(4).

Є. С. Сікорський

Статтю оновлено: 2008