Кругляк Борис Абрамович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кругляк Борис Абрамович

КРУГЛЯ́К Борис Абрамович (03. 05. 1934, Житомир – 28. 02. 1996, там само) – історик. Д-р істор. н. (1994), проф. (1995). Закін. Жи­томир. пед. ін-т (1955). Вчителював (1957–78); від 1978 працював у Сизран. філії Куйбишев. політех. ін-ту (РФ): від 1983 – декан мех. ф-ту, від 1985 – зав. каф. сусп. наук; від 1992 – у Жи­томир. інж.-технол. ін-ті: 1993–96 – зав. каф. соц.-політ. і гуманітар. наук; водночас 1993–96 – зав. каф. економіки Житомир. ін-ту підриємництва і сучас. тех­нологій. Осн. напрям наук. дослідж. – розвиток торгівлі на укр. землях наприкінці 19 – на поч. 20 ст., зокрема діяльність бірж і монополій. Віце-президент Т-ва дослідників Волині (1993–96).

Пр.: Роль постійної торгівлі в розвитку капіталізму на Україні (60–90-ті рр. ХІХ ст.) // Історія нар. госп-ва та екон. думки УРСР. К., 1983. Вип. 17; Монополії в легкій і харчовій промисловості і внутрішня торгівля на Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Пит. історії СРСР. Х., 1991. Вип. 36; Товарні біржі в Російській імперії // УІЖ. 1992. № 2; Внутренняя торговля в России в конце ХІХ – начале ХХ в. (На материалах Украины). Самара, 1992; Загадки минувшини поліського краю. Ж., 1995.

Літ.: З любов’ю до України (до 60-річ­чя Б. А. Кругляка): Бібліогр. покажч. Ж., 1994; Костриця М. Кругляк Борис Абра­мович // Укр. журналістика в іменах. Л., 2009. Вип. 16.

В. І. Муляр

Статтю оновлено: 2014