Друкарство - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Друкарство

«ДРУКА́РСТВО» – науково-практичний часопис для фахівців видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження. Засн. у листопаді 1994 у Києві Мін-вом України у справах преси та інформації, Укр. НДІ спец. видів друку, вид-вом «Бліц-Інформ». Виходить 6 чисел на рік; наклад 1000 прим. У журналі висвітлюють проблеми видавн.-полігр. комплексу; публікують результати наук. дослідж. щодо витоків укр. рукопис. справи, періодизації та розвитку друкарства; розглядають сучасні проблеми нац. книговидання, формування нової мережі вид-в і книгорозповсюдження, підготовки фахівців для книговидавн. галузі (рубрики «Держава і книга», «Проблеми галузі», «Історія книги і друкарства», «Мистецтво книги»). Вміщують ґрунтовні аналіт. публікації про міжнар. і укр. книжк. виставки-ярмарки; навч.-метод. матеріали для студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування» (рубрика «Заочний університет видавця»). Проблемам укр. поліграфії присвяч. матеріали рубрик «Маркетинг і менеджмент», «Технологія», «Устаткування». Подають нормат. й директивні документи, рец. на видання, що стосуються видавн.-полігр. питань. Гол. ред. – Б. Никифорук (від 2002).

М. С. Тимошик

Стаття оновлена: 2008