Дложевський Сергій Степанович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дложевський Сергій Степанович


Дложевський Сергій Степанович

ДЛОЖЕ́ВСЬКИЙ Сергій Степанович (22. 09 (04. 10). 1889, м. Кам’янець-Подільський, нині Хмельн. обл. – 24. 10. 1930, Одеса) – мовознавець, археолог, краєзнавець. Закін. істор.-філол. ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві (1911), стажувався у Ляйпциз. ун-ті (Німеччина). У 1914–18 – приват-доц., доц., екстраординар. проф. каф. класич. філології Київ. ун-ту; також викладав на Вищих жін. курсах А. Жекуліної (1915) та на пед. курсах при Київ. учбовому окрузі (1916); у 1917 – лектор і декан Київ. нар. ун-ту; 1918 – чл. оргкомітету з орг-ції Таврій. ун-ту в м. Ялта (нині АР Крим); 1919–20 – приват-доц. Новорос. ун-ту в Одесі; 1920–21 – проф. Одес. гуманітар. громад. ун-ту; 1921–30 – проф., проректор, декан ф-ту виховання і чл. правління Одес. ІНО; водночас 1920–30 – дир. Одес. істор.-археол. музею. Від 1918 співпрацював з ВУАН, зокрема Всеукр. археол. ком-том (від 1928 його дійс. чл.); від 1923 – голова Одес. комісії краєзнавства; від 1926 – крайовий інспектор з охорони пам’яток матеріал. культури та природи. Дійс. чл. Кам’янець-Поділ. наук. при ВУАН т-ва, Одес. філії Всеукр. асоц. сходознавців, Таврій. т-ва історії, археології та етнографії. 1927–30 – заст. голови, голова Ольвій. археол. експедиції. Досліджував питання заг. мовознавства, історії археології, епіграфіки, музей. справи. Разом із Б. Фармаковським і М. Болтенком проводив розкопки в Ольвії. Учасник 1-го (1927) і 2-го (1929) Укр. сходознав. з’їздів, Керчен. археол. конф. (1926), конгресу з проблем етрускології в Італії (1928), 1-го Міжнар. археол. з’їзду в Берліні (1929).

Пр.: Проблемы международного языка. О., 1921; К истории античной Менипеи // Журн. Одес. вищих шкіл. 1922. № 1; Плутарх в листуванні Сковороди // Зб. пам’яті Сковороди. О., 1923; Вірші Сковороди й Мурет (До проблеми літ. джерел Сковороди) // Журн. науч.-исслед. кафедр в Одессе. 1924. Т. 1, № 3; До ольбійських декретів на пошану Протогена й Мікерата // Зап. істор.-філол. відділу УАН. К., 1926. Кн. 7–8; Новий Ольбійський декрет на честь Агатокла-Евоката // Юбілей. зб. на пошану акад. Д. Багалія. К., 1927; Одеський державний історико-археологічний музей // Укр. музей. 1927. Вип. 1; Територія Південної України щодо її зв’язку зі стародавнім малоазійським культурним комплексом: Ольбія та Мілет // СС. 1928. № 2; Про археологічні розкопки в Ольбії в рр. 1924, 1925, 1926 // Там само. № 3–4; Епіграфічні дрібниці (З нових матеріалів Північного побережжя Чорного моря) // Вісн. Одес. комісії краєзнавства при УАН. Ч. 4–5. Секція археол. О., 1930; Амфорні ручки з клеймами Ольбійських розкопів р. 1926 // Зап. Всеукр. археол. ком-ту. К., 1930. Т. 1.

Літ.: М. Т. С. С. Дложевський (1889–1930): Некролог // СС. 1930. № 6; Семенів М. М. Професор Сергій Степанович Дложевський (1889–1930) // Зап. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі. 1930. Ч. 4; Бібліографія праць проф. С. С. Дложевського // Там само; Корпусова И. В. С. С. Дложевский и Одесская комиссия краеведения // 150 лет Одес. обществу истории и древностей. 1839–1989. О., 1989; Водотика С. Г. С. С. Дложевський як музейний діяч // Пробл. музееведения и краеведения: Тезисы докл. и сообщений. Хн., 1990; Професори О(Н)У.

Статтю оновлено: 2008