Длугач Міхель Йосипович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Длугач Міхель Йосипович

ДЛУ́ГАЧ Міхель Йосипович (03(16). 09. 1913, с. Уладівка, нині Калинів. р-ну Вінн. обл. – 05. 11. 1981, Київ) – фахівець у галузі будівельної механіки. Д-р тех. н. (1965). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Київ. інж.-буд. ін-т (1940). Від 1948 – в Ін-ті буд. механіки АН УРСР (нині Ін-т механіки НАНУ, Київ): 1950–77 – ст. н. с., 1977–81 – ст. н. с.-консультант. Наук. праці присвяч. питанням розрахунку тонкостін. стержнів з планками і ґратками, розрахунку на міцність вежі Шухова, задач стійкості та коливань пруж. систем. Один з перших в Україні у працях застосував і узагальнив метод сіток та розповсюдив його на нові класи задач теорії пластин і оболонок.

Пр.: Метод сеток в смешанной плоской задаче теории упругости. К., 1964; Решение краевых задач плоской теории упругости на цифровых и аналоговых машинах: Учеб. пособ. Москва, 1970 (співавт.); Влияние структуры слоистого пластика в цилиндрической оболочке на ее устойчивость при всестороннем давлении // Механика полимеров. 1971. № 1; К построению конечноразностных уравнений для расчета пластин и оболочек // ПМ. 1972. Т. 8, вып. 1; Расчет ребристых цилиндрических оболочек с большими прямоугольными отверстиями методом сеток // Там само. 1975. Т. 11, № 12 (співавт.).

Г. Д. Гавриленко

Стаття оновлена: 2008