Дмитренко Ігор Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дмитренко Ігор Михайлович


Дмитренко Ігор Михайлович

ДМИТРЕ́НКО Ігор Михайлович (24. 07. 1928, Харків – 17. 05. 2009, там само) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1970), проф. (1972). Акад. НАНУ (1988). Засл. діяч н. УРСР (1986). Держ. премія України в галузі н. і т. (2000). Учасник 2-ї світ. війни, бойові нагороди. Закін. Харків. політех. ін-т (1952). Працював інж. З-ду ім. В. Малишева (Харків, 1953). Від 1960 – у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р НАНУ (Харків): засн. і кер. відділу низькотемператур. електроніки (1960–2000), водночас – заст. дир. з наук. роботи (1970–82), гол. н. с. (від 2001). У 1962–63 керував роботами з кріоген. забезпечення пунктів далекого косміч. зв’язку в Криму. Експериментально виявив електромагнітне випромінювання тунел. контакту при нестаціонар. ефекті Джозефсона (співавт., 1965). Досліджуючи класичну і квант. динаміки високочастот. сквидів, виявив явища хаосу, макроскопіч. квант. тунелювання та інтерференції квант. станів макросистеми в умовах слабкої дисипації; явища осциляцій опору багатозв’яз. неупорядков. нормал. металу в магніт. полі з періодом, рівним кванту магніт. потоку, зумовленого квант. інтерференцією хвильових функцій електрона; критичні флуктуації побл. надпровід. переходу перехід. металів з малою довжиною вільного пробігу. Створив надпровідник. квант. магнітометр і градієнтометр надвисокої чутливості, магнітокардіограф (перший в СРСР), квант. магнітометр, болометр і тепловізор на основі високотемператур. надпровідників, кріоген. лазер. сканувал. мікроскоп.

Пр.: Квантовые эффекты в сверхпроводимости. Москва, 1968; В мире сверхпроводимости. К., 1981; Резистивное состояние широких сверхпроводящих пленок и линии проскальзывания фазы // ФНТ. 1997. Т. 22, № 8; Экспериментальные исследования слабосвязанных сверхпроводников // ФНТ. 2004. Т. 30, № 7/8.

Статтю оновлено: 2016