Дмитрієв Лев Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дмитрієв Лев Олександрович

ДМИ́ТРІЄВ Лев Олександрович (Дмитриев Лев Александрович; 18. 08. 1921, м. Сизрань, нині Самар. обл., РФ – 21. 02. 1993, там само) – російський літературознавець. Д-р філол. н. (1972). Чл.-кор. АН СРСР (1984). Закін. Ленінгр. ун-т (1950). Відтоді працював в Ін-ті рос. літ-ри АН СРСР (Пушкін. Дім): від 1986 – гол. н. с. Наук. дослідж. присвяч. питанням давньорус. літ-ри 13–14 ст., агіографії, рос.-болг. літ. зв’язкам, історії слов’ян. медієвістики. Вивчав пам’ятки давньорус. літ-ри, зокрема «Слово о полку Ігоревім». Автор анотов. бібліогр. праць, коментарів до тексту, енциклопед. статей, видавець пам’ятки. Брав участь у дискусіях з приводу автентичності та часу створення «Слова…», в обговореннях гіпотез, що виникали через хибне тлумачення тексту «Слова…». Низку праць присвячено історії поет. перекладів, дослідникам «Слова…» – В. Адріановій-Перетц, В. Перетцу, Д. Лихачову.

Пр.: Глагол «каяти» и река Каяла // Тр. Отдела древнерус. лит-ры. 1953. Т. 9; «Слово о полку Игореве»: Библиография изданий, переводов и исследований (1938–1954). Москва; Ленинград, 1955; Книга академика В. Н. Перетца «“Слово о полку Ігоревім” – пам’ятка феодальної України–Руси ХІІ віку» (К 50-летию издания) // Тр. Отдела древнерус. лит-ры. 1976. Т. 31; Автор «Слова о полку Игореве» // Там само. 1985. Т. 40; Дмитрий Сергеевич Лихачев – исследователь «Слова о полку Игореве» // Альм. библиофила: Слово о полку Игореве: 800 лет. Москва, 1986. Вып. 21; Мог ли Владимир Ярославич Галицкий быть автором «Слова о полку Игореве» // Рус. лит-ра. 1991. № 1.

Літ.: Маймин Е. А. Лев Александрович Дмитриев // Тр. Отдела древнерус. лит-ры. 1993. Т. 48; Список трудов Льва Александровича Дмитриева (за 1982–1992 гг.) // Там само; Лев Александрович Дмитриев (Некролог) // ЛГ. 1993, 3 марта.

І. Б. Даценко

Стаття оновлена: 2008