Дмитрієв Олександр Ілліч | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дмитрієв Олександр Ілліч


Дмитрієв Олександр Ілліч

ДМИ́ТРІЄВ Олександр Ілліч (09. 01. 1947, Москва) – фахівець у галузі електротехніки. Д-р фіз.-мат. н. (1992). Закін. Львів. політех. ін-т (1970). Працював 1972–79 в Ін-ті напівпровідників АН УРСР; 1979–82 – у НДІ радіотех. матеріалів; від 1982 – в Ін-ті проблем матеріалознавства НАНУ (усі – Київ): від 1992 – пров. н. с. Наук. дослідження: кінет. та квант. осциляційні явища, фазові перетворення в напівпровідниках з вузькою забороненою зоною та шаруватих структурах у діапазоні т-р 2–300 К.

Пр.: Intrinsic transport properties of InSe studied by millimeter and submillimeter spectroscopy // Solid State Communications. 1998. Vol. 105, № 7 (співавт.); Магнитная восприимчивость порошков слоистых диселенидов переходных металлов различной дисперсности // Доп. НАНУ. 2000. № 1 (співавт.); Аномалии статической и динамической проводимости моноселенида индия // ФТП. 2003. Т. 37, № 2 (співавт.); Effect of defects of a structure on phase transition temperature // УФЖ. 2003. Т. 48, № 10; Формирование наноразмерных массивов квантовых точек с заданной топологией и регулируемой плотностью на поверхности халькогенидов InSe и GaSe // Наносистеми, наноматеріа- ли, нанотехнології. 2006. Т. 4, № 2 (співавт.).

Статтю оновлено: 2008