Дніпродзержинський державний технічний університет | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дніпродзержинський державний технічний університет


Дніпродзержинський державний технічний університет

ДНІПРОДЗЕРЖИ́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців інженерно-технічного профілю. Засн. 1920 у м. Кам’янське Катеринослав. губ. (нині м. Дніпродзержинськ Дніпроп. обл.) як політехнікум. 1921 реорганізований у робітн. технікум з правом підготовки інж. вузької спеціалізації, від 1930 – вечір. металург. ін-т, від 1960 – завод-вищий тех. учбовий заклад, від 1967 – денний індустр. ін-т, від 1993 – сучасна назва. Нині на 9-ти ф-тах (енергет., заоч., металург., мех., економіки та менеджменту, електроніки та комп’ютер. техніки, післядиплом. освіти, соціології та філології, хім.-технол.) навчаються бл. 8-ми тис. студентів. 1988 створ. 3 НДІ: теорії та технології металург. процесів, газопіч. теплотехніки, технології та автоматизації профіл. прокатки; діють інж. центри «Модуль», «Профіль», «Сорбент». Навч.-вихов. процес забезпечують 346 викл., серед них д-рів н. – 38, канд. н. – 175. Серед відомих фахівців – А. Огурцов, І. Глущенко, Ю. Федоров, В. Логинов, А. Лигун, Б. Ілюкович-Страковський, В. Бойко. Науковці Ун-ту розробляють нові енергоощадні та ресурсозберігаючі технології, устаткування для різних галузей нар. госп-ва, досліджують питання охорони довкілля, вдосконалення процесу підготовки студентів, вирішення екон. проблем розбудови державності. Ун-т видає «Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки)» (від 1995), ж. «Математичне моделювання» (від 1996), підтримує тісні зв’язки з навч. закладами Великої Британії, США, Польщі, Чехії, РФ. Соц. база: 3 гуртожитки, стадіон. Перший дир. – М. Заборовський, нині ректор – І. Павлюченков (від 2003).

Статтю оновлено: 2008